Wie is Susan

Susan te Raa-Hulshof werkt sinds 2008 als psychodynamisch therapeut. Daarnaast is zij ambulant begeleider binnen cluster 4. Zij begeleidt docenten en leerkrachten die een leerling in de klas of groep hebben met een psychiatrische stoornis. Zij hoopt door het coachen van leerkrachten o.a. het regulier onderwijs ‘autisme vriendelijk’ te maken en een veilige plek te laten zijn voor alle ‘speciale kinderen’!

Van 1992 tot 1998 was Susan werkzaam als leerkracht binnen het regulier basisonderwijs en volgde zij de opleiding Speciaal onderwijs. Van 1998 tot 2005 werkte zij als leerkracht op een speciale basisschool en leerde zij veel over verschillende gedragsstoornissen. De opleiding Jonge Risico Kinderen bracht haar veel kennis op het gebied van kleuters en gedragsproblematiek.

Vanaf 2005 is zij werkzaam binnen het speciaal onderwijs cluster 4 en werkt zij met kinderen met psychiatrische stoornissen zoals ADHD, ADD, ASS etc.

Ze volgde de opleiding ambulante begeleiding en behaalde haar Master Special Educational Needs. In 2007 startte Susan met de opleiding Psychodynamica om van daaruit nog meer tegemoet te komen aan de behoeftes van kinderen en volwassenen. Zij coacht hen op de weg richting ‘het mooiste in henzelf’!

Susan is ook partner van Herman en moeder van Jet, Lot en Sil. Haar broer Henk, met Down Syndroom, is haar grote inspirator en zorgde ervoor dat Susan zich wil inzetten voor alle ‘speciale’ kinderen op deze wereld! Groot en klein!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

info@praktijksuus.nl